Exeter, y?l?n her mevsiminde al??veri? merkezleri ile butik ve dükkânlar?n ideal kar???m?n? sundu?u gibi çok çe?itli kafeterya, lokanta ve e?lence mekân?yla da her zevke hitap etmektedir. K?sacas?, al??veri?ten yeme içmeye ve e?lenceye kadar Exeter’da her ?eyi bulacaks?n?z.
 
?ehrin ödüllü al??veri? merkezi Princesshay’de 60’?n üstünde ma?aza, lokanta ve kafe sizi beklemektedir. Kendine özgü atmosferiyle dikkat çeken bu kompleks, ola?anüstü zarif mimarisiyle Exeter’?n tarihi binalar?n? tamamlar.
 
Market Street’te ise rengârenk tezgâhlar? gezebilir, bir sergiye ya da gösteriye girebilirsiniz. Hafta sonlar?n?z Princesshay’de e?lenceler, Exeter Phoenix’te etkinliklerle dopdolu geçecektir. Çok say?da lokanta, çay salonu, kafeterya ve büfede ise her damak zevkine ve her bütçeye uygun bir ?eyler mutlaka bulunur.
 
 
Britanya’n?n en iyi lokantalar?na sahip 20 ?ehri aras?nda yer alan Exeter’?n 8 lokantas? Which Good Food Guide adl? yemek rehberine al?nm??t?r. Britanya’da, ki?i ba??na dü?en tesis say?s?yla Londra’dan sonra ikinci s?rada gelen Exeter’?n, ya?am kalitesiyle ülkedeki En ?yi ?ehir seçilmi? olmas? hiç de ?a??rt?c? olmasa gerek.
 
Tabii ?ehrin en önemli yap?s?n?, 12. yüzy?ldan kalma katedralini de unutmamal?y?z. Bu yap?, dünyan?n en uzun çat?l? katedralidir. Ünlü ?ehrimizi ücretsiz rehberli turlarla ke?fe ç?kabilir, Romal?lardan hortlaklara, Krallar, Kraliçeler ve canilere kadar çok çe?itli yönleriyle büyüleyici geçmi?ini tan?yabilirsiniz.
 
Yürüyü?, bisiklet, kano, yüzme, sörf, rüzgâr sörfü, egzersiz ve spor salonlar?yla birbirinden ilginç ve heyecan verici spor olanaklar? ve aç?k hava etkinlikleri sunan Exeter’da her zaman yapacak bir ?eyler bulunur. Hele kültür konusuna ilgi duyuyorsan?z, 2000 y?l?n miras? sizi bekliyor demektir.
 
Daha Geni? Bilgi:
 
 
 
Lokanta Rehberi 2008 pdf
 
 
 • mols Quay-overview
 • fashion Princesshay Exeter Matt Austin 82
 • mols
 • newslide2
 • cathedral-green1


 

Exeter Academy’ye Ho?geldiniz

 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5

ExeterModern okulumuz, birbirinden güzel bahçeler ve do?a manzaralar? aras?nda, sakin ve ula??m? kolay bir bölgede yer alan güzel bir eski binada, mükemmel tesislerle hizmet vermektedir.

Her ö?renciye gerekti?i gibi özen ve dikkat gösterebilmek için ufak bir okul olarak kalmay? tercih ediyoruz. Bu nedenle ö?renci say?m?z 60 ile s?n?rl?d?r. Amac?m?z olgunla?m?? ö?rencilere profesyonel bir kurs sunmak oldu?u için de ya?? 18’in alt?nda ö?renci kabul etmiyoruz.

 

Yetkin ve deneyimli ö?retmenlerden olu?mu? ba?ar?l? kadromuz, en son ders materyallerinden yararlanarak üstün nitelikli bir e?itim sa?lamaktad?r.
 
Tam günlük çok çe?itli kurs programlar? aras?nda herkese uygun olan? bulunur:
 
 Genel ?ngilizce Kurslar?
 
 IELTS, BEC, CAE, FCE vb. S?navlara Yönelik Kurslar
 
 Kombine Kurslar – Ticari ?ngilizce ve Uzmanl?k ?ngilizcesi için ideal
 
 Tek Ki?ilik Kurslar – seçti?iniz alanda çok h?zl? bir ilerleme kaydetmek için
 
 
Birle?ik Krall?k’ta birden çok seviyede ö?retim sistemi sunan tek okul oldu?umuza inanmaktay?z.
 
Ö?rencilerin Dilbilgisi, Konu?ma ve Yazma için ayn? s?n?fta toplanmas? gerekmez
Her konu için farkl? seviyeler mümkündür
 
Ö?rencilerimiz, IELTS ve Cambridge s?navlar?nda sa?lad?klar? mükemmel geçer not oran?yla s?navlarda dikkate de?er bir ba?ar? göstermektedir
 
Ö?rencilerimize bar?nma imkân? sa?layan aileler de Exeter Academy “ailesi”nin çok önemli bir parças?n? olu?turur – bu evlerin hemen hepsi okuldan yaya olarak kolayca ula??lacak mesafededir ve hepsi haftan?n 7 günü her ö?ün yemek verir.
 
Ö?rencilerimizin sosyalle?mesi ve bölgeyi tan?mas? için turlar ve çe?itli etkinlikler düzenliyoruz. Ö?retmen e?li?inde gerçekle?tirilen bu programlar ücretsizdir.
 
Exeter’da yapacak çok ?ey bulabilirsiniz:
 
 ?ehirde, k?rlarda ve sahilde yürüyü?
 Çok yak?nda yer alan denizde rüzgâr sörfü, yüzme ve yelken
 
Tiyatro, müzik, gece kulüpleri, danslar, resim sergileri, al??veri?, lokantalar, kafeler, profesyonel futbol ve rugby kulüpleri, tenis, squash ve kano
 
 

???? ??? ?? ???????? ?????(Exeter Academy)

Exeter

????? ???????? ????? (Exeter Academy) ?? ???1978 ???? ????? ????? ??? ???????? ????? ????? ??????? ???????? ?? ?? ?? ???? ?????????.
??? ??????? ??????? ???????? ???????? ?? ???? ???? ???? ??????? ?? ???? ????? ??? ?? ????? ????? ?? ??????? ???????? ???????.
???? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ?????? ??????? ??? 60 ??????? ??? ??????? ?? ?? ???? ?? ???? ??????? ????. ?? ???? ?????? ??? ?? 18? ?????? ?? ????? ????? ???? ??????? ???????? ????????? ????????.
????? ???? ???? ?? ???????? ????????? ????????? ?? ??? ?????? ????? ?????? ????? ???? ?????? ???????? ???? ??????.
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5

???? ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ?? ??? ??? ???:
- ????? ??? ???????? ????
- ??????? ?????? ??????????? ??? ???? ?????? ????? ?????????? ??????(IELTS)? ?????? ????? ????? ?????????? ???????(BEC)??????? ????? ???????? ??????? ???????(CAE)??????? ??????? ????? ???? ??????????(FCE)? ?????? ?? ??????????.
- ??????? ???????: ??? ????? ?????? ?????? ??????????? ????????.
- ???? ????? ??????: ??? ???? ?????? ???? ???? ?????? ?? ?????? ???? ??????.
??? ??? ???? ??????? ??????? ???? ???? ???? ????? ????? ????????? ?? ??????? ???????. ??? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ??? ???? ??????? ?????? ?? ?? ????.
????? ?????????? ????? ????? ??????? ?????? ???????? ?? ???????? ????? ?????????? ???????(IELTS) ????????? ????????.
?????? ???????? ???? ???? ????? ?????? ?????? ????? ????? ?? ???? ???????? ?????? ??? ???? ?????? ??????? ??? ????? ?? ???????? ????? ????? ????? ????

???? ?? ???????.
????? ????? ?????? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ????? ??? ???? ??? ????? ????????.
???? ???????? ????? (Exeter Academy)

?????? ?? ??????? ??? ???:
- ?????? ?? ???? ?????? ???????? ????? ??????? ???????? ???????? ?? ????? ??????.
- ????? ?????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ??????? ??????? ???????????? ?????? ??? ????? ????????

?????? ?????? ?????? ????????? ????????.
???? ?? ???????? ?????(Exeter Academy) ?????? ?? ?? ??? ?? ????? ?? ??????? ???????? ?? ??????? ?????? ??????? ??????? ???????? ??????? ??? ???? ??????????? ?????? ??????? ???? ????? ?? ???????. ????? ???????? ????? ?? ??? ?? ????? ?????? ??????? ????????.

????????????????

[widgetkit id=3]

Exeter ?????????????????????????????????????????????1978?????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????? 60?????????????18 ???????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????

???????

???????? IELTS?BEC?CAE?FCE ??

??????????? ???????????????????????

??????? ??????????????????????????

?????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????IELTS ????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1????????????????

?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????

?????????????????????????????

???????????????????????

???????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Willkommen in der Exeter Academy

 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5

ExeterDie Exeter Academy wurde 1978 gegründet und hat sich die Bereitstellung hochqualitativer, professioneller englischer Sprachkurse für Erwachsene in einer freundlichen, fürsorglichen Atmosphäre zum Ziel gesetzt.

Unsere moderne Schule und ihre ausgezeichneten Einrichtungen befinden sich in einem wunderschönen, alten Gebäude in einer ruhigen, günstigen Lage mit herrlichen Gärten und Aussichten.

Wir sind weiterhin eine kleine Schule – mit maximal 60 Studenten – damit wir allen Studenten individuelle Aufmerksamkeit widmen können. Wir akzeptieren keine Studenten unter 18 Jahren und unser Ziel ist die Bereitstellung ernster, professioneller Kurse für reifere Studenten.

Wir verfügen über ein fantastisches Team an ausgezeichneten, fachlich qualifizierten und erfahrenen Lehrern, die unter Verwendung der neusten Materialien einen hochqualitativen Unterricht bieten.

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Vollzeitkursen für jeden Bedarf:

Allgemeine Englischkurse

Examenskurse IELTS, BEC, CAE , FCE usw.

Kombinationskurse – ideal für Geschäftsenglish und Spezialbereiche

Einzelunterricht: - Für rapiden Fortschritt in Ihrem gewählten Bereich


Wir glauben, dass wir die einzige Schule in Großbritannien sind, die ein mehrstufiges Unterrichtssystem anbietet.

Studenten müssen für Grammatik, Sprech- und Schreibübung nicht unbedingt in der selben Klasse sein. Für jeden Bereich sind unterschiedliche Stufen möglich.


Unsere Prüfungsergebnisse sind hervorragend und weisen für IELTS und das Cambridge-Examen ausgezeichnete Benotungen auf.

Unsere Heimfamilien sind ebenfalls wichtige Mitglieder der Exeter-Academy-‚Familie‘ -fast alle wohnen in der Nähe und sind gut zu Fuß zu erreichen, und alle bieten 7 Tage in der Woche volle Verpflegung an.

Wir organisieren Ausflüge und Aktivitäten, damit die Studenten sich und die Umgebung kennenlernen können. Dieses Programm ist kostenlos und wird von einem Lehrer begleitet.

In Exeter gibt es viel zu tun:

Spaziergänge in der Stadt, auf dem Moor und an der Küste
Windsurfing, Schwimmen und Segeln auf oder im nahe gelegenen Meer

Theater, Musik, Nachtclubs, Tanzen, Kunstgalerien, Einkaufen, Restaurants, Cafés, professionelle Fußball- und Rugby-Clubs, Tennis, Squash und Kanufahren.

youtube twitter  facebook  instagram

Courses: General, IELTS, FCE, Business, Specialist, Medical, Over 50s

 

English courses for adults (18+) only    |    Privacy Statement    |    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    |    +44 1392 430303    |    Cookie Statement    |    Terms of Use